Samarbetet var grundat i Uimonens forskningsprojekt African Women Writers, som ingår i ett stort forskningsprogram om världslitteratur Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures (2016-2021), med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Syftet med samverkansprojektet var att skapa kontaktytor för olika litterära aktörer, såsom bibliotek, förlag och forskningsinstitut, genom två olika evenemang i Stockholm.

- Stockholms Litteraturmässa, Kulturhuset 13-14 april 2018

Bokbord i utställningen och programinslag:

Flora Nwapa and African women in world literature
Samtal om kvinnligt författarskap i Afrika.
Medverkande: Uzoma Nwakuche, TANA Press Nigeria, Stefan Helgesson och Paula Uimonen, Stockholms universitet.

- Öppet seminarium på Internationella biblioteket 16 april 2018
Flora Nwapa’s Literary Legacy
Medverkande: Uzoma Nwakuche, TANA Press, Nigeria och Paula Uimonen, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Samverkansprojektet stöddes av Stockholms universitet (Samverkanscheck LSK2018-10)