Samverkan

Bild på stad och text på blå ruta "Samverkansprojekt med det omgivande samhället"

Samverkansprojekt

Här finns information om våra forskares olika samverkansprojekt med det omgivande samhället

Våra forskare i media

Se våra forskare i mediala sammanhang

Publikationer

Här finns samhällsintressanta publikationer av våra forskare

Sociala medier

Här finns information om våra sociala medier och våra forskares bloggar 

Alumni

Är du en utgången student som vill veta mer om alumnverksamheten på Socialantropologiska institutionen?

Dagens schema
Sök schema
mitt su
Facebook
Global utveckling programmets upplägg
Ethnos
Nyhetsbrev