Samverkan

Bild på stad och text på blå ruta "Samverkansprojekt med det omgivande samhället"

Samverkansprojekt

Här finns information om våra forskares olika samverkansprojekt med det omgivande samhället

Våra forskare i media

Se våra forskare i mediala sammanhang

Publikationer

Här finns samhällsintressanta publikationer av våra forskare

Alumni

Är du en utgången student som vill veta mer om alumnverksamheten på Socialantropologiska institutionen?