Annika Silva-Leander International IDEA

Det var många studenter som samlades för att höra när Annika Silva-Leander, chef för avdelningen för demokratisk analys, höll en presentation som fokuserade på rapporten ”Global State of Democracy” som släpptes i november.  Presentationen var en del av föreläsningsserien ”Global arena” som är en del av programmet Global utveckling. Annika Silva-Leander gav en översikt

Annika Silva-Leander International IDEA
Annika Silva-Leander, chef för avdelningen för demokratisk analys, International IDEA

över det nuvarande globala demokratiska landskapet och en introduktion till ”Global State of Democracy”. Rapporten fokuserar bland annat på hur demokratin i världen ligger till; om den håller på att dö ut, och syftar till att påverka den globala demokratidebatten genom att nyansera debatten och föreslå lösningar på aktuella utmaningar.

Stödjer demokratier

International IDEA arbetar med att stödja demokrati världen över. De främjar demokrati över hela världen, som en universell mänsklig ambition och en möjliggörande av hållbar utveckling, genom stöd till uppbyggnaden, förstärkning och skydd av demokratiska politiska institutioner och processer på alla nivåer.