Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten.

 

Global arena program HT2018
Global arena program HT2018

Program hösten 2018

Måndag 17 september, kl. 13.00–15.00, Concord Sverige och Forum Syd

Agenda 2030 som verktyg för hållbar utveckling – hur ser civilsamhällesorganisationer på möjligheterna?

Värd: Sofia Svarfvar, Concord Sverige och Anna Blucher, Forum Syd

Läs mer om besöket

 

Onsdag 24 oktober, kl. 13.00–15.00, Raoul Wallenberginstitutet

Kina som ny aktör på den globala arenan

Gäst: Malin Oud från Raoul Wallenberginstitutet

Läs mer om besöket

 

Torsdag 29 november, kl. 11.00–12.30, International IDEA

Women’s Participation and Representation in Democracy Building

Värd: Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)

Läs mer om besöket

 

Tisdag 18 december, kl. 10.00–12.00, Latinamerikagrupperna

Bonderörelsen Vía Campesina och småbrukares krav på ändrade villkor, lokalt och globalt – en del av den globala rättviserörelsen

Värd: Karin Ericsson, Latinamerikagrupperna

Läs mer om besöket