Du har möjlighet att göra MFS – Minor Field Study – i ett utvecklingsland under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret i samarbete med universitet och högskolor.

En MFS-studie ger vanligen värdefulla insikter direkt ”från fältet” i frågor som du har diskuterat inom programmets olika delkurser, och viktig utlandserfarenhet som du har nytta av för ditt vidare arbete inom globala frågor. Som student i Global utveckling är du dessutom särskilt utbildad för att göra just MFS. Studiens fokus ska nämligen ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Som student i Global utveckling gör du MFS som delkurs 1, Fältstudie (15 hp) inom Global utveckling IV. Du måste själv under föregående termin ha sökt och fått ett MFS-stipendium för en fältstudie av relevans för programmets ämnesområde Global utveckling. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna första delkurs, d.v.s. från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaks för att börja nästa delkurs. (Se aktuella terminstider här; fältstudiekursen löper under terminsdel A och B.)

Fältstudiekursen avslutas med att du lämnar in en kort Fältstudierapport, vilken examineras med U/G. Se instruktionerna för denna rapport i dokumentet Anvisningar för Fältstudierapport, Global utveckling IV (nedan). Fältstudierapporten ska vara inlämnad på Mondo vid samma tid som delkurs 1 avslutas (se exakt datum i dokumentet). En godkänd rapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp. Din fältstudie ska också utgöra underlag för din avslutande uppsats i programmet; det är villkoret för MFS-stipendiet.

Ansökningar, beslut och programhantering av MFS sköts sedan 2017 centralt vid varje universitet; vid Stockholms universitet av Studentavdelningen. Hitta information om hur ansökningen utförs, behörighetskrav mm här: www.su.se/mfs.

I din MFS-ansökan anger du Molly Sundberg, studierektor för programmet Global utveckling, som akademisk handledare/institutionsrepresentant. Om du beviljas MFS-stipendium kommer vi att utse en MFS-handledare inom en av programmets institutioner. Denna kommer även vara din handledare under den avslutande delkursen Examensarbete, då du skriver uppsats inom ämnet Global utveckling med MFS-studien som bas.

Studenter i Global utveckling brukar stå sig mycket väl i konkurrensen med andra studenter, så tveka inte att lämna en ansökan.

Ytterligare information

Ta del av Stockholms universitets information om MFS på su.se/mfs.

Mer information om MFS finns på webben under Studieinformation för Global utveckling.

Dokument att ladda ner:

Ansökningsomgångar

Höstterminen 2020 för utresa VT 2021

  • 20 september – 15 oktober 2020

  • Covid-19: Stockholms universitet kommer att få svar på lärosätets ansökan om medel för 2021 under november 2020. Stipendier kommer delas ut till studenter tidigast i november. Obs! Utresa styrs av UDs reserekommendationer!