Praktik

Praktik inom programmet

Praktik inom programmet

Du har möjlighet att göra praktik under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. Där kan du välja Praktik som delkurs ett (15 hp, dvs under 9 veckor) från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaks för att börja nästa delkurs.

Praktik efter programmet

Praktik efter programmet

Du kan göra en längre praktikperiod efter att du har gått ut programmet, genom den fristående terminslånga kursen ”Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi”. Kursen ger 30 hp och rätt till studiemedel, och svarar mot de krav arbetsplatser ställer på att praktiken ska ingå i din utbildning. Ett intyg om detta kan vid behov utfärdas av koordinatorn för Global utveckling.

Exempel på praktikplatser

Exempel på praktikplatser

Här hittar du exempel på korta och långa praktikplatser, i Sverige och utomlands.

Exempel på praktikplatser

Utlysningar om praktikplatser

Här hittar du exempel på aktuella praktikutlysningar, i Sverige och utomlands. Kontrollera själv om det går att göra en halvtermins praktik på den specifika arbetsplatsen.

Stipendier och försäkring

Stipendier och försäkring

Om du vill göra praktik utomlands, i ett land i Europa, har du möjlighet att ansöka om stipendium via Erasmus+. Det är också viktigt att ta reda på vilken sorts försäkring som du täcks av under din tid som praktikant.

Dag Loit. Foto: privat

Dag Loit praktiserade på Toyota

Dag Loit ville se hur transnationella företag arbetar med samhällsansvar och utvecklingsfrågor. Därför sökte han praktik på Toyota Material Handling Manufacturing i Stockholm. – För mig handlade det om att få en mer nyanserad bild av utvecklingsarbetet, säger Dag Loit.

Aliisa Vulli. Foto: privat

Aliisa Vulli praktiserade på NOHO Associates

Aliisa Vulli ville kombinera praktik med en utlandsvistelse och hittade praktikplats på NOHO Associates, en norsk NGO med kontor i Kampala, Uganda.

Elvira Skagerlind. Foto: privat

Elvira Skagerlind praktiserade på Försvarshögskolan

Elvira Skagerlind valde att under sin tid som praktikant samla in material till sin kandidatuppsats.

Ingvild Brodtkorb. Foto: privat

Ingvild Brodtkorb praktiserade på Norwegian Refugee Council

Visa att du är engagerad! Det rådet ger Ingvild Brodtkorb studenter som gör praktik inom ramen för sin utbildning. – På så sätt kan du få mer omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet att lära dig så mycket som möjligt, säger hon.

Kontakt

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Molly Sundberg
E-post: molly.sundberg@socant.su.se

Studievägledare (Socialantropologiska institutionen)
E-post: studievagledare@socant.su.se

Studentrådet
E-post: studentradetgu@gmail.com