Elvira Skagerlind gjorde praktik som forskningsassistent på den statsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan i Stockholm. – Att jag fick möjlighet att hålla på med min uppsats under praktikperioden gjorde att jag inte kände mig lika stressad när jag sedan återvände till universitetet, säger Elvira Skagerlind.

 

Elvira Skagerlind. Foto: privat
Elvira Skagerlind. Foto: privat

 

Varför valde du att göra praktik?

– Jag valde att göra praktik för jag såg det som en stor möjlighet att få testa på arbetslivet och applicera den kunskap som jag lärt mig. Det är även väldigt meriterande för framtida jobb att ha gjort praktik. Att jag valde att göra praktik som forskningsassistent på statsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan handlade om att många av forskarna där forskar om unika ämnen och är experter inom områden som ständigt efterfrågas av media och olika myndigheter. Jag såg det därför som en möjlighet att inte endast lära mig och inspireras av forskarnas arbete, men också en möjlighet att ta del av olika myndigheters arbete tillsammans med forskare. I och med detta fick jag inblickar i många olika yrkesområden.

Hur kom du i kontakt med din praktikplats?

– Jag hade hört att en tidigare student på samma utbildning som jag hade gjort praktik på Försvarshögskolan och jag tyckte det lät väldigt intressant. Jag gick in på deras hemsida och läste om deras forskare och hittade en forskare vars expertisområde var inom europeisk säkerhetspolitik. Jag tyckte hennes arbete lät väldigt intressant och skickade ett mail till henne om att jag var intresserad av att praktisera hos henne. Sedan bestämde vi ett möte.

Varför skulle du rekommendera studenter att göra praktik?

– Det är en bra möjlighet att få testa på arbetslivet utan att känna de hårda kraven att prestera som du gör när du väl arbetar där. Det är även väldigt lärorikt eftersom du får lära dig mycket om hur allt funkar på arbetsplatsen och du får gå på djupet i olika ämnen, som i mitt fall europeisk säkerhetspolitik. Det är också inspirerande att göra praktik eftersom du träffar människor från olika yrken och områden. Detta i sin tur ger dig en inblick i vad du själv är intresserad av och kan tänka dig arbeta med. Dessutom finns möjligheten att knyta kontakter inför framtiden och bygga på ditt personliga cv.

Valde du att under din tid som praktikant samla in material till din kandidatuppsats?

– Ja det gjorde jag. Under min praktikperiod hade jag nämligen möjlighet att själv planera mycket av mitt arbete. Om jag hann färdigt tidigare än beräknat med de uppgifter som jag skulle genomföra fick jag tid att arbeta med min kandidatuppsats. Mitt val av kandidatuppsatsämne hade samma inriktning som min praktikplats så jag fick möjlighet att gå på olika seminarier inom ämnet, som annars skulle ha kostat pengar. Att jag fick möjlighet att hålla på med min uppsats under praktikperioden gjorde att jag inte kände mig lika stressad när jag sedan återvände till universitetet.

Elviras tre bästa tips för att hitta en praktikplats

  1. Eftersom praktik under Global utveckling endast innefattar två månader är det inte alla stora organisationer som vill ta in en praktikant under en så kort period. Mitt tips är istället att försöka hitta mindre organisationer, företag eller universitet som inte offentligt gått ut med att de behöver någon praktikant och skicka ett intressemail.
  2. Kolla olika universitets hemsidor efter forskare inom något ämne som du är intresserad av och ta kontakt med dem. De är nästan alltid ute efter en forskningsassistent. Även om det kanske inte är forskare du vill bli i framtiden är det ett oerhört inspirerande jobb som du lär dig så mycket av.
  3. Skicka inte ut samma intresseanmälan till alla arbetsplatser där du söker praktik, utan var noga med att skriva varför du är intresserad av varje enskild praktikplats.

Elviras tre bästa tips när du är gör praktik

  1. Var inte blyg utan ta för dig, prata och fråga de som arbetar på din praktikplats. Du lär dig mycket av det och knyter även kontakter för framtiden.
  2. Var öppen med vad du är intresserad av. Jag berättade att jag har ett stort intresse för genusfrågor inom säkerhetspolitik och fick därför gå på flera seminarier inom det området. Men var även öppen för områden som du kanske inte har så mycket kunskap om och inte är lika intresserad av, du kan ta mycket lärdom av det och det kan nyansera ditt sätt att tänka.
  3. Skriv din kandidatuppsats i ett liknande område som din praktikplats. Du kan ta hjälp av dem som arbetar på din praktikplats. Det ger dig ett försprång när du sedan återvänder till universitetet och besparar dig även mycket stress.

Vad vill du göra efter studierna?

– Jag funderar på att göra en längre praktik på sex månader inom någon större organisation som till exempel FN. Efter det skulle jag gärna vilja jobba med just säkerhetspolitiska frågor inom FN eller EU.