Exempel på korta praktikplatser, för delkursen inom GU IV

 • Myndigheter som Naturvårdsverket (som bl.a. arbetar med Agenda 2030; har både korta och långa praktiker) eller Folke Bernadotteakademin (som arbetar för fred, säkerhet och utveckling; praktiken hos dem måste vara minst 10 veckor - hör med studierektor om det går att lösa)
 • Svenska FN-organisationer, t.ex. UNICEF Sverige eller Svenska FN-förbundet
 • Forum Syd inkl. dess medlemsorganisationer
 • Enskilda organisationer som kan erbjuda praktik både i Sverige och utomlands, t.ex. via Globalportalen (annonserar om praktikplatser och volontärplatser för 50 medlemsorganisationer) eller direkt hos olika organisationer i Sverige eller utomlands, t.ex. Rädda Barnen i Stockholm, Naturskyddsföreningens rikskansli, eller We Effect i Maputo, Moçambique
 • Internationella organisationer och konsultenheter, t.ex. CAD, the Centre of Partnerships for Development i bl.a. Berlin och Mexico City, eller the Norwegian Refugee Council i Oslo
 • Forskningscentra, t.ex. Försvarshögskolan eller Stockholm Resilience Centre, inom projekt med behov av assistenter
 • Tankesmedjor, t.ex. Fores (Forum för reformer och entreprenörskap) eller Arena Idé
 • Företag, t.ex. inom deras CSR-verksamhet (Corporate Social Responsibility, dvs. verksamhet med fokus på företags samhällsansvar)

Exempel på terminslånga praktikplatser i Sverige

 • UD, inom olika enheter i Sverige (www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/praktik-inom-utrikesforvaltningen/)
 • Andra regeringsdepartement med tydlig GU-relevans (sök praktikplatser genom www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik:
  – Miljö- och energidepartementet
  – Socialdepartementet
  – Försvarsdepartementet
  – Andra regeringsdepartement (om du har kompletterande kompetens): Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet
 • Sida (erbjuder endast praktik i Sverige, inte utomlands, via FUF nedan)
 • Myndigheter som Naturvårdsverket (som bl.a. arbetar med Agenda 2030) eller Folke Bernadotteakademin (som arbetar för fred, säkerhet och utveckling)
 • FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, förmedlar genom Praktikantprogrammet praktik inom företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor
 • Enskilda organisationer som Afrikagrupperna, Svenska Afghanistankommittén eller Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Ekumeniska EU-kontoret (i Bromma)

Exempel på terminslånga praktikplatser utomlands