Där kan du välja Praktik som delkurs ett (15 hp, dvs under 9 veckor) från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaks för att börja nästa delkurs. (Se aktuella terminstider här ; praktikkursen löper under terminsdel A och B.)

Det innebär att du själv under föregående termin har hittat en arbetsplats vars verksamhet har relevans för din utbildning inom Global utveckling-programmet, och där du kommer att bli tilldelad arbetsuppgifter av relevant och avancerad karaktär för denna utbildning. Din praktik får inte vara avlönad. Se exempel på praktikplatser och råd för ansökan här.

För att göra praktik behöver du skicka in en överenskommelse – med den som ska vara din handledare på arbetsplatsen – och få denna godkänd av koordinatorn för Global utveckling. Ladda ner det dokumentet nedan på denna sida: Överenskommelse praktik Global utv (finns på svenska och engelska). Denna praktikansökan kan skickas in löpande under höstterminen. Sista datum för inlämning av ansökan är 1 december.

Praktikperioden avslutas med att du lämnar in en praktikrapport, vilken examineras med U/G. Se anvisningar för denna praktikrapport i dokumentet Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling (nedan). Praktikrapporten ska vara inlämnad på Mondo vid samma tid som delkurs ett avslutas (se exakt datum i dokumentet). En godkänd praktikrapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp.

Dokument att ladda ner:

Överenskommelse praktik Global utv sve (på svenska)
Överenskommelse praktik svenska (29 Kb)
Överenskommelse praktik Global utv eng (på engelska)
Överenskommelse praktik engelska (29 Kb)
Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling
Anvisningar för praktikrapport_VT_21 (164 Kb)

Terminslång praktik som alternativ

Om du vill göra en längre praktikperiod kan du göra det efter att du har gått ut programmet, genom den fristående terminslånga kursen Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi som erbjuds vid Socialantropologiska institutionen. Kursen ger 30 högskolepoäng och rätt till studiemedel, och svarar mot de krav arbetsplatser ställer på att praktiken ska ingå i din utbildning. Ett intyg om detta kan vid behov utfärdas av koordinatorn för Global utveckling.