Agenda 2030 som verktyg för hållbar utveckling – hur ser civilsamhällesorganisationer på möjligheterna?

Gäst: Sofia Svarfvar, Concord Sverige

Sofia Svarfvar berättar om deras arbete med att samordna svenska civilsamhällesorganisationers arbete med Agenda 2030, och hur de, liksom civilsamhällesorganisationer i Sverige och globalt, ser på möjligheterna att använda SDGs som verktyg för att genomdriva ”en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom”.

Global arena är en seminarieserie för studenter i Global utveckling år 1, med gäster från organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten.

Ta del av höstens program.