Democratisation and the position of women

Gäst: Keboitse Machangana, International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)

Keboitse Machangana från International IDEA berättar om deras arbete att stödja demokratisk utveckling, speciellt på lokal och regional nivå, och betydelsen av genus i demokratiprocesser, t.ex. utifrån hennes arbete med IDEAs Democracy and Development Team.

Läs mer om International IDEA.
Läs mer om Keboitse Machangana.

Global arena är en seminarieserie för alla studenter som läser på kandidatprogrammet i Global utveckling, med gäster från organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten.

Ta del av höstens program.