Konfliktförebyggande arbete – strategier och utmaningar

Värd: Folke Bernadotteakademin; Camilla Elowson och Maja Jakobsson

Om Folke Bernadotteakademin (www.fba.se):

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Camilla Elowson är Senior Dialogue and Peace Mediation Officer på FBA.

Maja Jakobsson arbetar på FBA:s program för konfliktförebyggande, framför allt med kapacitetsstärkande insatser inom dialog och medling.

Global arena - program vårterminen 2019.

Hitta till Försvarshögskolan.