Bonderörelsen Vía Campesina och småbrukares krav på ändrade villkor, lokalt och globalt – en del av den globala rättviserörelsen

Värd: Latinamerikagrupperna; Oscar Barajas

Om Latinamerikagrupperna (http://www.latinamerikagrupperna.se): Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter. Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring. I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Oscar Barajas är folkbildningsansvarig för Latinamerikagrupperna. Han fungerar som stöd för föreningens medlemmar och aktiva grupper, och samordnar praktikantverksamheten och nationella föreningsaktiviteter.

Hitta till Solidaritetshuset(länk till Google Maps)

Här hittar du hela programmet för Global arena ht19