Utvecklingssamarbete i praktiken: exempel från Tanzania och Afghanistan

Värd: Sida; Verena Knippel & Lars Johansson

Om Sida (www.sida.se):

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. […] Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

Verena Knippel är Metod- och Ämnesföreträdare för Kapacitetsutveckling, Avdelningen för Ledningsstöd.

Lars Johansson är Programansvarig Specialist, HUM/ASIEN.

Global arena - program vårterminen 2018.

Hitta till Sida.