Utvecklingssamarbete i praktiken – arbete för hållbara lösningar för flyktingar med exempel från Afghanistan

Värd: Sida; Tove Myhrman och Stellan Arvidsson Hyving

Om Sida (www.sida.se):

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. […] Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

Tove Myhrman är processutvecklare, Sidas enhet för insatshantering.

Stellan Arvidsson Hyving är programansvarig specialist vid Sidas Afghanistanenhet.

Global arena - program vårterminen 2019.

Hitta till Sida.