Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten. 

Mark, makt och mänskliga rättigheter -
om Filippinernas megastäder och flykten från landsbygden

Värd: We Effect; Marcus Lundstedt


Om We Effect (ur Wikipedia): We Effect är en svensk biståndsorganisation som hjälper fattiga att själva bekämpa fattigdomen. Fram till maj 2013 hette organisationen Kooperation utan gränser. Organisationen bedriver långsiktiga biståndsprojekt baserade på principen hjälp till självhjälp. Arbetsmetoderna är till exempel studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativ samverkan. I Sverige bedriver We Effect även en opinionsbildning för en rättvisare värld och samlar in pengar till sitt arbete. We Effect är en av de femton organisationer som deltar i Radiohjälpens kampanj Världens barn.
Läs mer här: we.effect
Se exempel på hur We Effects arbete berör urbana fattiga här och om deras satsning i Filippinerna här
Marcus Lundstedt är Press- och påverkanchef på We Effect.

 

Global arena - program vårterminen 2020

Hitta till We Effect