Mötet organiseras av Ekonomisk-historiska institutionen. Tidigare GU-studenten Paulina Schaber berättar om sin MFS-studie i Colombia. (Träffen är del av ett bredare informationsmöte om utbytesstudier som pågår till kl. 17.00; ni kan gå efter MFS-delen är slut.)

Läs mer om MFS-ansökan 2017/18.