jordglob

Studentavdelningen har också utbyten inom Norden genom Nordlys, som söks terminen innan de planerade studierna.

För att vara behörig att söka inom de Centrala avtalen eller Nordlys ska du ha minst 15 hp (vid Stockholms universitet) inrapporterade i Ladok vid sista ansökningsdagen. Innan den senare nomineringen sker till partneruniversitetet måste du ha minst 30 hp i Ladok, och vid avresa minst 60 hp (alla vid Stockholms universitet). För mer information se: https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands.

Observera att du måste säkerställa att du kan tillgodoräkna dig poäng för dessa utlandsstudier inom något av GU:s breddningsämnen genom att kontrollera med studievägledaren vid relevant programinstitution. Därför måste du redan i din ansökan om nominering ha kontakt med en sådan studievägledare/institution angående dina kursval.

Om kurserna du planerar läsa inte självklart motsvarar GU-programmets breddningsämnen, eller om du behöver läsa en mix av våra olika breddningsämnen, kontaktar du studierektorn för Global utveckling för ett eventuellt godkännande. Då ingår du ett Learning Agreement med Socialantropologiska institutionen, som är värd och huvudansvarig för kandidatprogrammet Global utveckling.