European Union flag Foto: mmdesigner/Mostphotos

Du söker vid den specifika institutionen för att läsa vid något av dessa universitet. Du ska då ingå ett s.k. Learning Agreement med denna GU-institution för att kunna tillgodoräkna dig poängen inom det ämnet. Utbytesplatserna utlyses i början av vårterminen för studier den efterföljande hösten, och i början av höstterminen för studier den efterföljande vårterminen. Ta för allt detta kontakt med studievägledaren vid respektive institution. Läs mer här: