Våra fyra GU-institutioner har egna avtal med andra universitetsinstitutioner, bl.a. inom ramen för EU:s Erasmusprogram, och ger möjlighet att ansöka om t.ex. Erasmusstipendium. Du ska då ingå ett s.k. learning agreement med denna GU-institution för att kunna tillgodoräkna dig poängen inom det ämnet. Utbytesplatserna utlyses i början av vårterminen för studier den efterföljande hösten. Ta för allt detta kontakt med studievägledaren vid respektive institution. Läs mer här:

Du kan också studera vid universitet utanför våra institutioners avtal, via Stockholms universitets Centrala avtal, för studier vid universitet utanför Europa. Dessa sköts av Studentavdelningen, Internationell mobilitet. Dessa utbytesplatser måste sökas ett år i förväg; ansökan i november för studier nästa hösttermin, och i mars för studier nästa vårtermin. Studentavdelningen har också utbyten inom Norden genom Nordlys, som söks terminen innan de planerade studierna.

För att vara behörig att söka inom de Centrala avtalen eller Nordlys ska du ha minst 15 hp (vid SU) inrapporterade i Ladok vid sista ansökningsdagen. Innan den senare nomineringen sker till partneruniversitetet måste du ha minst 30 hp i Ladok, och vid avresa minst 60 hp (alla vid SU). För mer information se: http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands. Observera att du måste säkerställa att du kan tillgodoräkna dig poäng för dessa utlandsstudier inom något av GUs breddningsämnen genom att kontrollera med studievägledaren vid relevant institution. Därför måste du redan i din ansökan om nominering ha kontakt med en sådan studievägledare/institution angående dina kursval.

Om du är intresserad av utlandsstudier utanför dessa avtal, som s.k. freemover, eller om de utlandskurser som erbjuds inom avtalen ovan inte självklart motsvarar våra GU-ämnen, kontaktar du studierektorn för Global utveckling för ett eventuellt godkännande av dessa studier som breddningsämnen i programmet Global utveckling. Då ingår du ett learning agreement med Socialantropologiska institutionen, som är värd och huvudansvarig för kandidatprogrammet Global utveckling.