Förutom vägledning gällande yrkes- och studieval kan du även få hjälp med studentutbyten, intyg, tillgodoräknanden och dispenser av olika slag. Har du speciella behov eller möter svårigheter kan du här också få hjälp med stödinsatser av olika slag.

Studievägledare vid Socialantropologiska institutionen är Simon Johansson.  Vänd dig till honom med frågor som rör din studiegång och programmet Global utveckling generellt. E-post: studievagledare@socant.su.se

För mer institutionsspecifika frågor vänder du dig till studievägledaren vid den GU-institution som det berör (länkar till respektive studievägledning):