MyCareer

MyCareer är jobb- och karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.

På MyCareer finns jobb, praktik- och traineeplatser samt ex-jobb i såväl Stockholm som övriga Sverige och hela världen. Via portalen kan du även få information om och anmäla dig till universitetets egna karriärevenemang.

Sök praktikplats på MyCareer.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor

FUF förmedlar praktikplatser till deras universitets- och högskolestuderande medlemmar. Praktiken sker på organisationer, myndigheter, institutioner och företag i Sverige. Gemensamt för alla arbetsplatser är att de på något sätt arbetar med globala frågor. Alla praktikplatser är reserverade för universitetsstuderande FUF-medlemmar och endast kan sökas genom FUF. För att kunna bli aktuell för praktik krävs att du är inskriven vid ett svensk universitet eller högskola och kan tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng.

Läs mer om medlemskap i FUF och deras praktikantprogram.

Regeringskansliet

De som anställs i Regeringskansliet har ofta några års arbetslivserfarenhet. Medan du studerar kan du ta reda på om ett arbete i Regeringskansliet passar dig och i så fall planera för en framtid där. När du är nyutexaminerad kan du också söka till Diplomatprogrammet, Utrikesdepartementets traineeprogram.

Regeringskansliet tar emot många praktikanter varje år. Som praktikant får du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets uppgifter och processer. Vanligtvis följer du en handläggare i arbetet, med allt vad det innebär, och du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad.

Lediga praktikplatser.

Läs mer om Regeringskansliets praktikplatser.

Läs intervjuer med några av Utrikesdepartementets nuvarande praktikanter.

Riksdagsförvaltningen

Några enheter inom Riksdagsförvaltningen tar regelbundet emot praktikanter från universitet och högskolor för en praktikperiod under en termin. Det gäller bland annat riksdagens internationella kansli, riksdagens utredningstjänst och utskottsavdelningen.

Praktiken är oavlönad, ska ingå som en del av en utbildning på universitet eller högskola och vara poänggrundande och studiemedelsberättigande. Rekrytering av praktikanter sker via ett ansökningsformulär som publiceras inför varje praktikperiod under sidan Lediga jobb.

Läs mer om Riksdagsförvaltningens praktikplatser.

Praktikplats

Praktikplats är en databas som publicerar praktikplatser och internships inom internationellt utvecklingsarbete. Den visar praktikplatser inom internationella-, icke-statliga- och ideella organisationer, men framförallt från FN, Sida, EU och UD, samt företag som arbetar med samhällsanalys, omvärldsbevakning, internationellt konsultarbete och CSR.

Sök i databasen.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har här samlat en sida med länkar till ett stort antal jobbsajter och portaler som förmedlar både praktik och arbetsmöjligheter.

Global Internship Program

City Internships provides structured Global Internship Programs for students seeking to gain experience in Banking & Financial Services, Legal & Professional Services, Marketing, Advertising & PR, Media, Publishing & Entertainment, IT & Technology, Art & Design, Property & Construction and Science, Technology & Engineering. Undergraduates and graduates can participate in the Global Internship Program in London, New York, Los Angeles & Hong Kong.

Find out more.

Berättarministeriet

Berättarministeriets verksamhet vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet, dvs socio-ekonomiskt utsatta områden där många barn lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vårt arbete bedrivs i preventivt syfte för att minimera risken att barn och unga hamnar i utanförskap. Vi arbetar utifrån skrivarverkstäder i Södertälje, Husby och Hagsätra.

Som praktikant kommer du att ha din huvudsakliga arbetsplats i en av våra verkstäder där du får följa verksamhetssamordnare och Volontärsamordnare i deras dagliga arbete med att möta och inspirera barn som deltar i övningarna. Du kommer också att vara ett stöd i arbetet med att ta emot och stötta volontärer innan, under och efter övningarna.

Läs mer om Berättarministeriet.

Wale Wale Kenya

Vi är en ideell utvecklings organisation som arbetar med ungdomar från ett av Afrikas största slumområden Kibera i Nairobi, Kenya. Vårt huvudsakliga fokus är utbildning, vi hjälper till med skolavgifter, ger läxhjälp samt erbjuder lokaler med bra studiemiljö. I vårt ungdomscenter kommer dagligen mellan 40-50 barn och unga för att spendera sin fritid. Förutom stöd i den traditionella skolan stöttar vi också till andra typer av utbildning, exempel på detta är utbildning i mänskliga rättigheter, möjligheten att utveckla intressen i olika typer av kreativa uttryckssätt inom bland annat dans, musik, foto och film.

Vi tar sedan 2 år tillbaka emot praktikanter. Marknadsföring och fundraising är viktiga delar i alla utvecklingsorganisation och vi letar ständigt efter nya och kreativa väger att nå ut genom bruset. I nuläget har vi även nära samarbeten med Franska Ambassaden i Kenya där vi kommer behöva hjälp med att genomföra diverse olika projekt. Hos oss arbetar praktikanterna nära kärnan av organisationen och våra ungdomar under riktigt ansvar med mycket utrymme för egna initiativ.

Internship and requirements at Wale Wale Kenya (113 Kb)

Läs mer om Wale Wale.

MSB - Praktik och examensarbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. Intresseanmälningar vad gäller praktikplatser och examensarbete tas emot löpande men med slutdatum för att separera ansökningarna till vår- och höstterminen. De datum som är aktuella är den 31 oktober för praktik och examensarbete för vårterminen och den 31 mars för höstterminen.

Sök praktik på MSB.

Praktik på Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika söker studenter med intresse för mänskliga rättigheter, demokrati och utvecklingsfrågor.

Exempel på praktikplatser:

  • programpraktik på plats i Bolivia, Nicaragua eller Peru
  • informationspraktik på plats i Bolivia, Nicaragua eller Peru

För mer information.

Ekumeniska EU-kontoret

Ekumeniska EU-kontoret erbjuder varje termin plats för en praktikant från högskolan att följa och delta i arbetet. Kontoret ligger i det s.k. Ekumeniska Centret i Alvik, Bromma.

Vår organisation blev i januari 2013 utnämnd till Europa Direkt-kontor, vilket gett oss ytterligare incitament att arbeta mycket aktivt med omvärldsbevakning av EU och att ordna aktiviteter som främjar medborgardialog och debatter. Vi arbetar uteslutande med kyrkor, samfund och organisationer med humanitär/kristen värdegrund och en praktikant måste därför ha ett intresse eller åtminstone ett öppet sinne för målgruppen.

För mer information Ekumeniska EU-kontoret (232 Kb)

Delmi

Delmi söker praktikanter varje år. Praktikperioden omfattar 10–20 veckor. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Kontoret finns i centrala Stockholm. 

Bild på Delmis logotyp

Delmi är en oberoende kommitté under Justitiedepartementet. Kommittén har inrättats i syfte att öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet samt möjligheterna att använda relevanta forskningsresultat. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut. Delmi bidrar även till samhällsdebatten genom att sprida kunskap och information om migrationsfrågor hos allmänhet, journalister och icke-statliga organisationer.

För mer information om praktik på Delmi.