Om du studerar vid institutionen bör du läsa igenom dessa riktlinjer – de kommer att ge svar på många frågor och göra studierna enklare!

Nedan finns riktlinjerna i pdf-format.

Upphovsrätt för föreläsningar och seminarier

  • studenter har enligt upphovsrättslagen rätt att spela in en föreläsning, men bara för eget bruk och inom den närmaste vänkretsen
  • lärare kan neka studenter att spela in en föreläsning, men däremot kan inte studenten fråntas sin inspelningsutrustning
  • att sprida material på nätet är ett brott mot upphovsrättslagen