Schema Socialantropologi I

Kursplan Socialantroplogi I (302 Kb)

Kurslitteratur Socialantropologi I (225 Kb)

 

Vanliga frågor och svar

 

Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse, 7,5 hp

Lärare: Anna Gustafsson
Lärarass: Simon Johansson
Schema
Kurslitteratur Kultur och samhälle (209 Kb)

---

Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring, 7,5 hp

Lärare: Elina Ekoluoma
Lärarass: Rasmus Rodineliussen
Schema
Kurslitteratur Den mänskliga tankevärlden (211 Kb)

---

Ekonomi: Värden, resurser och miljö, 7,5 hp

Lärare: Ulrik Jennische
Lärarass: Tomas Cole
Schema
Kurslitteratur Ekonomi Värde, resurser och miljö (216 Kb)

---

Politik, konflikt och transnationalism, 7,5 hp

Lärare: Raoul Galli
Lärarass: Victor Nygren
Schema
Kurslitteratur Politik, konflikt och transnationlism (215 Kb)