Hösttermin 2020

 

Kandidatprogram i global utveckling (år 1 och 3)

Kandidatprogram i socialantropologi (år 1 och 3)

Socialantropologi I

Socialantropologi II

Socialantropologi III

Genus och sexualitet

Masterprogram i socialantropologi

 

Vårterminen 2021

 

Kandidatprogram i global utveckling (år 1 och 3)

Socialantropologi I

Socialantropologi II

Socialantropologi III

Kandidatprogram i socialantropologi (år 1 och 3

Genus och sexualitet

Masterprogram i socialantropologi