Rådet representerar studenternas intressen i olika beslutande organ och kan vid behov också föra enskilda studenters talan. Genom ämnesföreningen anordnas akademiska och sociala evenemang: pubar, fester, filmvisningar och föreläsningar.

Studentrådet är öppet för alla studerande vid institutionen. För att det ska fungera effektivt är det förstås önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i studentrådets arbete. Eftersom vi befinner oss i en permanent uppbyggnadsfas finns det stora möjligheter att vara med och påverka.

Välkommen till studentrådet! Kontaktuppgifter:

E-post: socialantropologi@gmail.com
Studentrådets hemsida
Facebook-grupp (Socialantropologiska Studentrådet)