Rådet representerar studenternas intressen i olika beslutande organ och kan vid behov också föra enskilda studenters talan. Genom ämnesföreningen anordnas akademiska och sociala evenemang: pubar, fester, filmvisningar och föreläsningar.

Studentrådet är öppet för alla studerande vid institutionen. För att det ska fungera effektivt är det förstås önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i studentrådets arbete. Eftersom vi befinner oss i en permanent uppbyggnadsfas finns det stora möjligheter att vara med och påverka.

Välkommen till studentrådet!

Kontaktuppgifter

Hej Jade, studentrådets ordförande!

När höstterminen 2018 drog igång tog Jade Silfverling över som ordförande för studentrådet. Här berättar hon om hur (och varför!) du kan engagera dig i rådet och om två träffar som anordnas i november och december.

Intervju med Jade Silfverling