Rådet representerar studenternas intressen i olika beslutande organ och kan vid behov också föra enskilda studenters talan. Genom ämnesföreningen anordnas akademiska och sociala evenemang: pubar, fester, filmvisningar och föreläsningar.

Studentrådet är öppet för alla studerande vid institutionen. För att det ska fungera effektivt är det förstås önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i studentrådets arbete. Eftersom vi befinner oss i en permanent uppbyggnadsfas finns det stora möjligheter att vara med och påverka.

Välkommen till studentrådet!

Kontaktuppgifter

Studentrådet består av:

  • Fanny Oivaeus, Ordförande
  • Urvashi Neermul, Vice ordförande
  • Andreas Lindgren, Stundetråds representant Master nivå
  • Kristina Miljak, Sekreterare
  • Rasha Darwish, Projektledare 
  • Martin Edström Supplient
  • Rasmus Asshoff Supplient