Ansökan för Erasmus+ 

Läs mer om Erasmus +

Europa: Erasmus+

Institutionen har ett antal egna avtal med andra antropologiska institutioner i Europa. Studenterna ges möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium. Utbytesplatserna utlyses en gång per termin. 

De ansökningshandlingar som gäller är följande: 
Ansökningsblankett (25 Kb)
Instruktioner Erasmus (12 Kb)

Skicka ansökningshandlingarna till studievagledare@socant.su.se

Vi har avtal med följande universitet:

  • University of Copenhagen (1 plats, danska)
  • Universität Bern (3 platser, tyska)
  • Freie Universität Berlin (2 platser, tyska)
  • Universität Hamburg (1 plats, tyska)
  • Université Panthéon-Sorbonne, Paris (2 platser, franska)
  • Eberhard Karls University of Tübingen (2 platser, tyska)
  • Queen's University, Belfast, Storbritannien (3 platser, engelska)
  • University of St Andrews, Storbritannien (1 plats, engelska)
  • University of Oslo, Norge (2 platser, norska)

Universitetens undervisningsspråk anges ovan, men de flesta universitet har också ett begränsat antal kurser som ges på engelska (se universitetens hemsidor).

För mer information kontakta studievägledaren studievagledare@socant.su.se

 

Olika vägar till utlandsstudier

 

Åka via institutionsavtal inom Erasmus+ (Europa)

Institutionsavtalen söks via socialantropologiska institutionen och utlyses inom ramen för EU:s Erasmus program. Erasmus gäller studier inom Europa. För institutionsavtalen gäller bland annat att man måste ha minst 45 hp när man åker. Institutionsavtalen utlyses varje termin och du söker på våren om du vill åka till hösten och tvärtom.

Åka på Stockholms universitets centrala avtal

När det gäller Stockholms universitets centrala avtal måste du ta kontakt med Studentavdelningen centralt på universitetet så snart som möjligt för det är flera steg innan du kan lämna in din ansökan. Gå till http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands för att få information om ansökningstider och vilka behörighetskrav som gäller. Studentavdelningen brukar hålla informationsmöten en gång per termin, men generellt kan vi säga att det finns två avtal som sköts av Stockholms universitet centralt. Dels är det utbyte inom Norden genom Nordlys och north2north, dels är det Centrala avtal med universitet utanför Europa. För både de Centrala avtalen och Nordlys och north2north gäller bland annat att man måste ha minst 15 hp från Stockholms universitet när man söker och minst 60 hp från Stockholms universitet när man åker. Det innebär att det kan vara svårt att åka på de centrala avtalen under breddningsårets första termin om man inte har högskolepoäng från Stockholms universitet sedan tidigare eftersom du söker på hösten för att åka nästkommande höst och på våren för att åka nästkommande vår. Det beror dock på när Stockholms universitet lyser ut platserna. Nordlys kan man söka varje termin och man åker terminen därpå d v s du söker på våren om du vill åka till hösten. Stockholms universitet lyser också ibland ut sommarkurser utomlands.

Åka som en s.k. free-mover

Det innebär att du ordnar och betalar själv. Glöm inte att kontrollera att det är ett godkänt universitet. Det finns organisationer som hjälper till med information etc. (mot en avgift). Tala med Studentavdelningen om du vill komma i kontakt med en sådan förmedlare.

Några saker att tänka på:

Det går att få dina utlandsstudier antingen tillgodoräknade som ett ihop plock av utlandsstudier. Då står det i din examen att du studerat utomlands X antal hp. Då ingår du ett learning agreement med Socialantropologiska institutionen i egenskap av att du går kandidatprogrammet. Det går också att få det tillgodoräknat som ett specifikt ämne på universitet, men då måste du ingå ett s.k. learning agreement med den institution inom vilket ämne du vill tillgodoräkna dig poängen innan du beger dig av. Det kan också vara så att du måste få detta learning agreement omskrivet när du väl är på plats om de kurser du valt inte ges.

Läs mer om utlandsstudier och andra stipendium på Stockholms universitets hemsida.

 

Praktik utomlands

Organisationen Erasmus Student Network lanserade nyligen en portal för studenter som letar praktikplatser:

Erasmusintern.org is the place where trainees and traineeships meet. Here students that would like to do a traineeship abroad can have their profiles online, search for traineeships and apply. On the other hand, Companies and Organisations that are offering traineeships can post for free their vacancies, search for trainees and see if the applications they received are suitable for the position that they have opened.

http://erasmusintern.org/