Förutom vägledning gällande yrkes- och studieval kan du även få hjälp med studentutbyten, intyg, tillgodoräknanden och dispenser av olika slag. Har du speciella behov eller möter svårigheter kan du här också få hjälp med stödinsatser av olika slag.

Nuvarande studievägledare är Marie Larsson. Hon har telefontid tisdag kl. 13.00-14.00 och onsdag kl. 11.00-12.00 och mottagningstid tisdag kl. 9.00-12.00 och onsdag kl. 13.00-16.00.

ENBART TIDSBOKNING från och med den 4 december 2019 till och med den 17 januari 2020, på grund av undervisning. 

E-postadress

studievagledare@socant.su.se

Telefon

08-16 33 76

Rum

B678