Viktoria Walldin
Viktoria Walldin

 

Viktoria Walldin brinner för att skapa bättre möjligheter för barn och unga. Hon vill att de sociala frågorna nu kommer upp ordentligt på agendan i bostadspolitiken och framförallt att den ökade segregationen tas itu med på allvar.

Läs hela intervjun med Viktoria Walldin.