Delmi

Delmi är en oberoende kommitté under Justitiedepartementet. Kommittén har inrättats i syfte att öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet samt möjligheterna att använda relevanta forskningsresultat. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut. Delmi bidrar även till samhällsdebatten genom att sprida kunskap och information om migrationsfrågor hos allmänhet, journalister och icke-statliga organisationer.

Som praktikant får du sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du följer Delmis dagliga arbete med att handlägga forskningsrapporter och anordna seminarier.  Du bidrar även till att ta fram nödvändiga underlag och material, bevaka flera forskningsområden och bygga nätverk med både akademiker, tjänstemän och organisationer. Det kan även ingå att analysera Delmi egen verksamhet.

Praktikperioden omfattar 10–20 veckor med start under vårterminen 2019. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Sista ansökningsdag: 15 oktober (intervjuer sker löpande).

För mer information.