Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation som initierar, bedriver och kommunicerar forskning inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet. Huvuduppgiften, att utgöra en länk mellan teori och praktik, innebär kommunikation av kunskap baserad på hög vetenskaplig kvalitet till relevanta beslutsfattare på alla nivåer.

Du bör befinna dig i den senare delen av dina studier vid universitet/högskola företrädesvis med inriktning mot journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och/eller samhällsvetenskap. Det är en självklarhet att du har god vana av sociala medier och ett intresse av att sprida kännedomen om Entreprenörskapsforums verksamhet här. Praktiken bör ingå som en del i din utbildning och tillstyrkas av ditt lärosäte.

Sista ansökningsdag: 12 januari.

För mer information.