Anette Nyqvist
Anette Nyqvist

Anette Nyqvist skriver i kapitlet ”Den författande forskarens röst” om betydelsen av att söka sin röst att kommunicera vetenskaplig text med. Hon delar också med sig av flera goda skrivråd för hur en text kan arbetas fram – något som kräver tid och arbete.

Antologins författare ställer frågor som: Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod?

De tar upp läsningens betydelse för att skriva, hur man kan skriva utifrån sin kunskap, och hur det akademiska systemet påverkar skrivandet. Men också om vikten av att utveckla ett sätt att skriva kontinuerligt, hur vi kan skriva om det upplevda och vad man kan lära från genrer utanför den akademiska texten.

”Skrivande om skrivande”, som ges ut av Studentlitteratur, hoppas kunna bidra till en fortsatt diskussion om skrivande och skrivandets roll i forskares och studenters arbete.

Här kan du läsa mer om boken.

Läs mer om Anette Nyqvists forskning.