Sida Alumni är ett uppdrag där ett 30-tal personer som varit på MFS-fältarbete (Minor Field Study) eller gjort praktik utomlands via Sida besöker skolor, föreningar och företag runt om i Sverige och föreläser och håller workshops om sina erfarenheter från arbete i utvecklingsländer. Detta sätts i relation till svenskt bistånd och FN:s globala mål.

Rasmus och Ronjas fältarbeten

 

Rasmus Rodineliussen och Ronja Melin tillsammans med Sida-alumner på utbildningsdagarna
Rasmus Rodineliussen och Ronja Melin tillsammans med Sida-alumner på utbildningsdagarna

 

Rasmus Rodineliussen läste både sin kandidat och master vid Socialantropologiska institutionen. Hans kandidatuppsats och ett antal artiklar fokuserar på flykting- och migrationsfrågor. För sitt masterarbete var Rasmus i Brasilien på ett MFS-finansierat fältarbete. Där studerade han hur internationell miljöpolicy omvandlas till praktik av dykare i Rio de Janeiro och Arraial do Cabo. Läs och ladda ner uppsatsen ”Divers Engaging Policy – Practices of Making Water”.

Ronja Melin studerade först kandidatprogrammet i Global utveckling vid Socialantropologiska institutionen och läser nu sista terminen på Masterprogrammet i socialantropologi. Hon fick ett MFS-stipendium för kandidatuppsatsen och gjorde fältarbete i Ghana där hon undersökte vilka kulturella och utvecklingsmässiga konflikter som uppstår på barnhem i mötet mellan västerländska volontärer och lokala arbetare.

Ronjas fältarbete för masteruppsatsen gjorde hon i Kenya där hon studerade hur unga modeintresserade kvinnor resonerar kring att konsumera och bära second hand-kläder som donerats från västvärlden.

Sida Alumni-projektet

Förra året ansökte Rasmus och Ronja om att få bli Sida-alumner och blev antagna. Via projektet har de fått utbildning i svenskt utvecklingssamarbete i allmänhet och om FN:s globala mål. Under året då alumni-gruppen är verksam får de coachning i hur de kan kommunicera detta kopplat till sina egna erfarenheter från fältarbeten utomlands.

Uppdragets syfte är att ge de globala målen och svenskt bistånd en verklighetsförankring tack vare alumnernas egna erfarenheter. Genom till exempel föredrag och workshops på gymnasieskolor är målet att väcka engagemang och inspirera till dialog och förändring i stort och smått.

Alumnerna arbetar med interaktiva övningar varvat med presentationer för att få de medverkande att själva börja reflektera och ta ställning till de globala målen och utvecklingsfrågor, som till exempel: Vad är fattigdom? Finns fattigdom i Sverige? Vem bär ansvar för miljön – individen, staten, eller båda?

Lär dig mer om MFS och Sidas verksamhet

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden. Det innebär att man under minst åtta sammanhängande veckor befinner sig i ett utvecklingsland där man samlar in underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. För att kunna genomföra fältstudien tilldelas studenten ett stipendium på 27 000 kr.

Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Ansökningsomgångar för vårterminen 2018 är ännu inte inplanerade. Håll utkik på su.se/mfs för information om kommande ansökningsomgångar.

Ytterligare information om Sida Alumni och hur du går tillväga för att boka en föreläsning med Rasmus Rodineliussen och Ronja Melin eller någon av de andra Sida-alumnerna hittar du på sidaalumni.se.