Tamam

Tamam Lund, Tamam Stockholm & Tamam Göteborg utlyser praktikuppdrag inom verksamhetsutveckling, lokalt.

Tamam Riks utlyser praktikuppdrag inom organisationsutveckling, nationellt.

Sista ansökningsdag: 3 december. (Intervjuer sker löpande och praktiktjänsterna tillsätts efterhand).

För mer information.