Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning).

Tyvärr är det inte möjligt att ansöka om MFS-stipendium vårterminen 2017. Däremot kommer det vara möjligt att ansöka för höstterminen 2017 (utlysning beräknas till början av höstterminen).

Mer information om de nya rutinerna för MFS.