Vid följande enheter finns möjlighet till praktik:

  • Enheten för medier och film, 1 plats, som bland annat svarar för frågor som rör film, radio, televion och dagspress.
  • Enheten för konstarterna och internationell samordning, 1- 2 platser, som bland annat svarar för frågor som rör form och design, hemslöjd och teater, dans och musik.
  • Enheten för demokrati och det civila samhället, 2 platser, som bland annat svarar för frågor som rör det demokratiska medvetandet, våldsbejakande extremism och det civila samhället.
  • Enheten för kulturarv och livsmiljö, 1-2 platser, som bland annat svarar för frågor som rör kulturmiljö, det svenska språket och arkitektur.
  • Kommunikationsfunktionen, 1 plats, som bland annat ansvarar för utveckling och uppföljning av departementets kommunikationsarbete samt utgör ett stöd till organisationen gällande kommunikationsfrågor.

Sista ansökningsdag: 31 mars.

För mer information.