Vid följande enheter finns möjlighet till praktik:

  • Enheten för familj och sociala tjänster, svarar för frågor som rör socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinderpolitik, barnrätt och ekonomisk familjepolitik.
  • Enheten för folkhälsa och sjukvård, svarar för frågor om hälso- och sjukvård, tandvård, smittskydd, läkemedel och apoteksväsendet, frågor kring alkohol, tobak, narkotika och dopning, förebyggande av ohälsa samt främjande av hälsa och idrottsfrågor.
  • Jämställdhetsenheten svarar för jämställdhetspolitiska frågor, jämställdhetsintegrering och Regeringens jämställdhetspolitik.
  • Socialförsäkringsenheten, svarar för frågor som rör sjukförsäkring och pension.
  • Enheten för EU- och internationell samordning, som bland annat svarar för att samordna departementets EU och internationella arbete.
  • Enheten för samordning och stöd, som bland annat svarar för samordning av budget- och analysarbete, myndighets- och verksamhetsstyrning, intern ekonomi, personalplanering och personalutveckling, verksamhetsplanering samt forskningsfrågor.
  • Kommunikationsenheten.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev, bifoga inga uppsatser, senast den 16 mars 2016. Ansökningar kommer att gås igenom fortlöpande.

För mer information.