Som praktikant på den Humanitära Enheten får du insyn i det dagliga arbetet med Plans humanitära och katastrofriskreducerande verksamhet och får delta i de projektrelaterade och administrativa processer som detta arbete kräver. I praktiken ingår en del skrivuppgifter och sammanfattning/sammanställning av projektrapporter samt att stötta Plan Sveriges kvalitetssäkring av de humanitära och katastrofriskreducerande projekt Plan implementerar. Du får dessutom en god inblick i hur organisationen fungerar i stort.

Sista ansökningsdag: 30 april

Praktikpats på Plan (51 Kb) . Läs mer om Plan.