Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som får och ifrån vart dessa stipendiemedel kommer ifrån.

Kriterier

  • Sökande måste vara svensk medborgare.
  • Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
  • Examensbevis/Diploma krävs.
  • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
  • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst magisterstudier).
  • Den sökande skall själv ordna antagning samt ombesörja alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
  • Stipendium kan sökas för magister-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
  • Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader (en termin räcker ej!) under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018.

Stiftelsen grundades 1919. Den har enligt stadgarna till syfte att utveckla och främja utbytet av de vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheterna mellan Sverige och USA/Kanada. Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut och förmedla stipendier för forskning och högre studier i USA och Kanada. Stiftelsens stipendier kommer från egna fonder och via donationer från svenska företag, organisationer och stiftelser.

För mer information.