I december startade Pauline Diurson Runfors, som läser statsvetenskap och nationalekonomi, tillsammans med kursaren David Mattsson, ett språkcafé vid universitetet. Cirka 20 nyanlända kommer till träffarna som är en gång i veckan. Förutom Pauline och David brukar några av deras kursare vara med.

Läs en intervju med studenterna.

Mer om språkcaféerna finns på Facebooksidan "Språkcafé på SU”.