Är du intresserad av mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och Latinamerika? Sök praktik på Svalornas kansli i Stockholm eller hos deras lokala samarbetsorganisationer i Bolivia och Peru!

Praktik i Bolivia eller Peru

Som praktikant kommer du att vara delaktig i Svalornas utvecklingsprogram och aktivt delta i arbetet med deas lokala samarbetsorganisationer. Under din praktikperiod kommer du att lära dig mer om utvecklingsarbete och du får en inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken. En viktig del av arbetet är att informera om Svalorna LA:s och deras samarbetsorganisationers arbete på plats. Du kommer att få möjlighet att skriva reportage liksom blogginlägg om personer, händelser och aktiviteter som våra samarbetsorganisationer anordnar, samt filma och fotografer. Som utlandspraktikant för Svalorna LA är du med i Universitets- och högskolerådets (UHR) praktikantprogram som finansieras av Styrelsen för internationellt samarbete (Sida).

Praktik på vårt kansli i Stockholm

Som kanslipraktikant kommer du att delta i arbetet med Svalornas medlemmar och frivilliga. Du kommer att få erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor, möjlighet att delta vid olika evenemang och bidra till att utveckla intresset och engagemanget för utvecklingsfrågor i Latinamerika. Praktiken sker på kansliet i Stockholm och pågår under vårterminen 2019.

Sista ansökningsdag: 15 oktober (intervjuer sker löpande).

För mer information.