Svalorna Indien Bangladesh

Praktikantprogrammet är en möjlighet för dig som är mellan 20 och 30 år och vill lära dig mer om utvecklingssamarbete i praktiken, om hur Svalornas partnerorganisationer arbetar med rättighetsfrågor, och om Svalornas perspektiv på utveckling.

I praktiken ingår introduktionsdagar på Svalornas kontor i Lund liksom en förberedelsekurs ordnad av Sida i Härnösand. Tidpunkterna för de här tillfällena/kurserna är inte klara. Fältperioden är fyra och en halv månad och utresa sker i mitten av oktober med hemkomst slutet av februari/början på mars. Efter hemkomsten förväntas du genomföra utåtriktat informations- och kommunikationsarbete i Sverige

Sista ansökningsdag: 27 april.

För mer information.