Sveriges kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är ett paraply för kvinnoorganisationer i Sverige. De samlar ett 50-tal organisationer som tillsammans arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle.

Verksamheten utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Handlingsplanen från Peking (BPfA). Varje år arrangerar Sveriges Kvinnolobby konferensen Forum Jämställdhet som handlar om hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i alla delar av en verksamhet. Inför höstterminen söker Sveriges Kvinnolobby två praktikanter.

Sista ansökningsdag: 15 april.

För mer information.