Nu öppnar en tävling för studenter att komma med idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras. Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Stockholms universitets studentkår utlyser tillsammans tävlingen.

Tävlingen är öppen för dig som är student vid någon av Stockholms universitets utbildningar, på grund, avancerad eller doktorandnivå.

Idén ska gå att genomföra i samarbete med kursgivande institution och kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

  • Genomförbarhet, det är rimligt att genomföra idén under loppet av en termin eller max två terminer.
  • Samarbete, bygger på samarbete mellan en eller flera studenter och en eller flera lärare vid den kursgivande institutionen.
  • Påverkan, genomförandet av idén kommer att påverka undervisningen och lärandet för en definierad grupp studenter.

Öppen workshop

Du som är intresserad av att delta i tävlingen, men som är osäker på hur du ska formulera en idé inbjuds till en workshop. Du får möjlighet att med stöd av en erfaren pedagogisk utvecklare och studentkårsrepresentanter skriva en idé som du kan skicka in senare eller kanske redan samma dag!

Tid: 16 november kl. 14.00–16.00

Plats: Studenthuset, Kårsalen (en trappa ner från Infocenter)

Läs mer om tävlingen och hur du skickar in ditt bidrag.