Talsyntesen Claroread används också till att lyssna på kursmaterial i digital form, till exempel artiklar och kompendier.

Läs mer om talsyntes