Studenthuset i mörker. Foto: Eva Dalin
Studenthuset. Foto: Eva Dalin

Studentavdelningen vid Stockholms universitet arrangerar en föreläsning som ger dig verktyg att lyckas med dina salstentor.

Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du hur du förbereder dig inför en salstenta och tar dig an skrivuppgiften på tentatillfället. Efter föreläsningen kommer du att:

  • veta hur du läser för att minnas det du läst,
  • veta hur du kan förhöra dig själv,
  • ha kännedom om hur du kan förstå instruktionerna på skrivtillfället,
  • veta hur du kan strukturera ditt svar på skrivtillfället.

Datum: 12 februari, 14.00-16.00
Plats: Ekosalen, plan 2 i Studenthuset 

För mer information.