RIK bär huvudansvaret för sekretariatsstödet till riksdagens delegationer till en rad olika parlamentariska församlingar: Nordiska rådet, Interparlamentariska unionen, parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, det parlamentariska samarbetet inom Europarådet (PACE), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Natos parlamentariska församling.

Praktikanterna ska i första hand bistå vid handläggning av ärenden som berör de svenska ledamöternas insatser i några av de parlamentariska församlingarna. Detta innebär bl.a. att förbereda, delta i och utvärdera möten, sammanfatta rapporter och resolutioner, föra mötesprotokoll och utföra administrativa sysslor i anslutning till arbetet. Andra ärenden som kan ingå är att hjälpa till att planera besöksprogram i riksdagen.

Arbetet innebär framför allt kontakter med övriga medarbetare på RIK och andra avdelningar/enheter inom riksdagen, men även med Regeringskansliet. Vidare kan, om önskemål finns, tid ges för ett eget självständigt arbete i form av ett pm eller en uppsats om ett sakområde som praktikanten väljer i dialog med handledaren.

De praktikanter som söks studerar vid en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller inom något annat relevant område. Praktiken vänder sig till studenter som under vårterminen 2018 är inne i den senare delen av utbildningen. Praktiken ska ingå som en del av en utbildning och vara studiemedelsberättigande.

Sista ansökningsdag: 16 mars 2018.

För mer information.