Det första avhandlingsprojektet syftar till att problematisera spänningsfälten mellan genus, natur och kultur. Forskningsuppgiften är transdisciplinär och utgår från en feministisk teoretisering av föreställningar om det naturliga.

Det andra avhandlingsprojektet ska ha fokus på postkoloniala feminismer och ta hänsyn till konstnärliga, sociala och kulturella rörelser och fenomen som krafter för epistemisk, affektiv och politisk dekolonialisering.

För mer information.